[ad] Empty ad slot (#6)!

Daily Archives: Czerwiec 15, 2015

Ważna gałąź transportu- transport kolejowy

image Jedną z ważnych gałęzi transportu z całą pewnością jest transport kolejowy. Ten typ transportu obejmuje trzy podstawowe podsektory, takie jak pasażerki transport kolejowy, transport kolejowy towarowy oraz infrastrukturę kolejowego transportu. Jako infrastrukturę transportu kolejowego wymienić możemy między innymi linie kolejowe,… Continue reading